En aquesta primera Jornada sobre autisme participaran distints agents socials de l’àmbit sanitari,
educatiu, social i laboral per tal de contribuir a la divulgació del coneixement de la idiosincràsia
i problemàtica de les persones que pateixen aquest trastorn del neurodesenvolupament i les
seves famílies, així com contribuir activament en la lluita contra l’estigma envers les malalties
mentals.

LA jornada es podrà seguir en directe o diferit al següent enllaç:

https://youtube.com/user/COMbalears